S účinnosťou odo dňa 17.08.2020 je výhradným distribútorom výrobkov H2O COOL, disiCLEAN, PolyHMG na slovenskom trhu spoločnosť SILCO Slovenská republika s.r.o., ktorá zároveň prevzala prevádzkovanie e-shopu na stránke www.h2o-cool.sk.

Zakalená voda v bazéne

Príčina: nízke alebo vysoké pH, veľký výskyt baktérií, rozptýlenie jemných mechanických nečistôt, rozptýlenie organických zlúčenín, nadmerné dávkovanie prípravku H2O FLOCK, znížená funkcia filtračného zariadenia.

Riešenie: Hodnotu pH upravte pomocou prípravku pH+ a pH-, aplikujte prípravok H2O POOL (dvojnásobná dávka), aplikujte prípravok H2O FLOCK, aplikujte šokovú dávku prípravku H2O OXI. Po dobu 24 hodín nechajte zapnutý filter. Filter preplachujte po dobu aspoň 15 minút. V prípade potreby vymeňte pieskovú náplň.