S účinnosťou odo dňa 17.08.2020 je výhradným distribútorom výrobkov H2O COOL, disiCLEAN, PolyHMG na slovenskom trhu spoločnosť SILCO Slovenská republika s.r.o., ktorá zároveň prevzala prevádzkovanie e-shopu na stránke www.h2o-cool.sk.

Výskyt rias v bazéne

Výskyt rias môže spôsobiť zelené, hnedé alebo žlté zafarbenie vody s klzkým alebo mazľavým povlakom na dne a stenách bazéna. Obvykle ho sprevádza nepríjemný zápach vody.

Príčina: vysoké pH, vysoká teplota vody, dažďová voda v bazéne alebo pele v ovzduší.

Riešenie: prvý deň aplikujte prípravok H2O POOL (dvojnásobná dávka), druhý deň H2O OXI a následne H2O FLOCK. Pri aplikácii dodržiavajte dávkovanie uvedené na etiketách výrobkov a skontrolujte, či je zapnutá filtrácia. Odumreté riasy zachytí filter. Ostatné riasy odstráňte bazénovým vysávačom.