S účinnosťou odo dňa 17.08.2020 je výhradným distribútorom výrobkov H2O COOL, disiCLEAN, PolyHMG na slovenskom trhu spoločnosť SILCO Slovenská republika s.r.o., ktorá zároveň prevzala prevádzkovanie e-shopu na stránke www.h2o-cool.sk.

Priezračne hnedá voda

Príčina: pravdepodobne vysoká koncentrácia železa alebo mangánu.

Riešenie: skontrolujte pH a pri zapnutej filtrácii aplikujte prípravok H2O OXI. Po 48 hodinách pridajte stabilizátor tvrdosti. Po 24 hodinách aplikujte prípravok H2O FLOCK. Pri aplikácii dodržujte dávkovanie uvedené na etiketách výrobkov.