S účinnosťou odo dňa 17.08.2020 je výhradným distribútorom výrobkov H2O COOL, disiCLEAN, PolyHMG na slovenskom trhu spoločnosť SILCO Slovenská republika s.r.o., ktorá zároveň prevzala prevádzkovanie e-shopu na stránke www.h2o-cool.sk.

Mliečne biela voda

Príčina: vysoký výskyt iontov vápnika a horčíka.

Riešenie: skontrolujte pH a v prípade potreby ho upravte na požadovanú hodnotu. Aplikujte prípravok H2O OXI. Po 24 hodinách pridajte odstraňovač kovov. Najmenej po 48 hodinách pridajte prípravok H2O FLOCK. Ako preventívne opatrenie odporúčame pridať tiež stabilizátor tvrdosti.