S účinnosťou odo dňa 17.08.2020 je výhradným distribútorom výrobkov H2O COOL, disiCLEAN, PolyHMG na slovenskom trhu spoločnosť SILCO Slovenská republika s.r.o., ktorá zároveň prevzala prevádzkovanie e-shopu na stránke www.h2o-cool.sk.

Čierne škvrny na dne a stenách bazéna

Príčina: voda je napadnutá čiernymi riasami.

Riešenie: skontrolujte pH a v prípade potreby ho upravte na požadovanú hodnotu. Aplikujte prípravok H2O OXI a potom H2O POOL (dvojnásobná dávka). Pri aplikácii dodržujte dávkovanie uvedené na etiketách výrobkov. Po 24 hodinách pridajte prípravok H2O FLOCK. Dno a steny bazéna potom mechanicky vyčistite.