S účinnosťou odo dňa 17.08.2020 je výhradným distribútorom výrobkov H2O COOL, disiCLEAN, PolyHMG na slovenskom trhu spoločnosť SILCO Slovenská republika s.r.o., ktorá zároveň prevzala prevádzkovanie e-shopu na stránke www.h2o-cool.sk.
Neohodnotené

H2O SPA CLEANER

(ČISTIČ CIRKULAČNÉHO POTRUBIA VÍRIVIEK)

Variant
Môžeme doručiť do:
29.9.2020 29.9.2020 29.9.2020 Zvoľte variant
Skladom Skladom Skladom Zvoľte variant
Kód: 149/1 L 149/3 L 149/5 L Zvoľte variant
Značka: H2O COOL
€15,30 €41,50 €61,40 od €15,30 €12,75 bez DPH €34,58 bez DPH €51,17 bez DPH od €12,75 bez DPH
Kategória: Bazény a vírivky

H2O SPA CLEANER je revolučný, koncentrovaný, intenzívne čistiaci nepenivý prostriedok určený najmä na čistenie vírivkových a perličkových vaní v prevádzkach ako BALNEO a kúpeľných, tak i pre čistenie stien a prepadových žliabkov WELLNESS víriviek. Výborne odstraňuje nečistoty usadené  v cirkulačnom potrubí. Na ošetrenom povrchu vytvára aktívnu vrstvu polyméru.

Bezpečnost a první pomoc

NEBEZPEČÍ
GHS05-55F

 
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H290 Může být korozivní pro kovy.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít.
P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+ P361+ P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338+ P310: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: méně než 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5% amfoterní povrchově aktivní látky, kationtové povrchně aktivní látky. Hydroxid draselný, Propylheptanol ethoxylate.

Bezpečnostní list ke stažení zde

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: