S účinnosťou odo dňa 17.08.2020 je výhradným distribútorom výrobkov H2O COOL, disiCLEAN, PolyHMG na slovenskom trhu spoločnosť SILCO Slovenská republika s.r.o., ktorá zároveň prevzala prevádzkovanie e-shopu na stránke www.h2o-cool.sk.
Neohodnotené

H2O POOL SHOCK

(BEZCHLÓROVÁ ŠOKOVÁ DEZINFEKCIA)

Variant
Môžeme doručiť do:
29.9.2020 29.9.2020 29.9.2020 Zvoľte variant
Skladom Skladom Skladom Zvoľte variant
Kód: 131/1 L 131/3 L 131/5 L Zvoľte variant
Značka: H2O COOL
€15,30 €43 €67,50 od €15,30 €12,75 bez DPH €35,83 bez DPH €56,25 bez DPH od €12,75 bez DPH
Kategória: Bazény a vírivky

H2O POOL SHOCK je novodobý, tekutý koncentrovaný prípravok na šokovú dezinfekciu vody vo všetkých typoch bazénov (s filtráciou aj bez filtrácie). Má silný a dlhodobý účinok proti mikroorganizmom a riasam pri uvedení bazénu do prevádzky po dlhšej pauze. Je vhodný na rýchle – šokové vyčistenie vody pri extrémnom zaťažení bazénov (veľký počet kúpajúcich sa, vysoká teplota vody, výskyt rias a podobne).

Bezpečnost a první pomoc

VAROVÁNÍ
GHS07-55FGHS09-55F

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
Obsahuje: polyhexamethylen guanidinhydrochlorid; méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky
Účinná látka: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,25 g/100 g;

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
 

Bezpečnostní list ke stažení zde

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: