H2O POOL BABY CARE 250 ml

(BEZCHLÓROVÁ DEZINFEKCIA VODY V BAZÉNE)

Môžeme doručiť do:
29.5.2024
Skladom
Kód: 800100
Značka: H2O COOL
€4,70 €3,92 bez DPH
Kategória: Bazény a vírivky
H2O POOL BABY CARE 250 ml
Novinka

H2O POOL BABY CARE - Dezinfekcia bazénovej vody bez chlóru je tekutý bezchlórový prípravok na dezinfekciu a hygienickú ochranu vody v detských gumových bazénoch. Má silný a dlhodobý účinok proti mikroorganizmom a riasam.

Výstražné upozornenia
H412
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade spredpismi.

Ďalšie informácie o nebezpečnosti
EUH208 Obsahuje polyhexametylén guanidinhydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu

Obsahuje:
Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,15 g/100 g; méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky.

 

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Karta bezpečnostných údajov TU

Späť do obchodu