S účinnosťou odo dňa 17.08.2020 je výhradným distribútorom výrobkov H2O COOL, disiCLEAN, PolyHMG na slovenskom trhu spoločnosť SILCO Slovenská republika s.r.o., ktorá zároveň prevzala prevádzkovanie e-shopu na stránke www.h2o-cool.sk.
Neohodnotené

disiCLEAN SURFACE non-foaming

 (DEZINFEKCIA S ODMASŤOVACOU SCHOPNOSŤOU)

 

Variant
Môžeme doručiť do:
29.9.2020 29.9.2020 29.9.2020 Zvoľte variant
Skladom Skladom Skladom Zvoľte variant
Kód: 110/1 L 110/3 L 110/5 L Zvoľte variant
Značka: H2O COOL
€10,70 €27,70 €45,60 od €10,70 €8,92 bez DPH €23,08 bez DPH €38 bez DPH od €8,92 bez DPH
Kategória: Verejné priestory

Polymérový, bezchlórový, vysoko koncentrovaný tekutý čistiaci a dezinfekčný prostriedok disiCLEAN SURFACE non-foaming je určený na dezinfekciu a čistenie plôch, predmetov a nástrojov. Prostriedok sa vyznačuje dobrou odmasťovacou schopnosťou. Pri nízkych koncentráciách pracovného roztoku nie je nutné následne oplachovať vodou. Prostriedok vyniká širokým spektrom účinku – baktericídnym, virucídnym, fungicídnym a protikvasinkovým.

Bezpečnost a první pomoc

VAROVÁNÍ

GHS07-55FGHS09-55F

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: 5-15% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky;
2,4-dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde; tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes

Účinná látka:  Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid 0,175 g/100 g

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
 


Bezpečnostní list ke stažení zde

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: