disiCLEAN ANTIBACTERIAL GEL

(ANTIBAKTERIÁLNY GÉL NA RUKY)

Variant
Môžeme doručiť do:
25.7.2024 25.7.2024 26.7.2024 Zvoľte variant
Skladom Skladom Momentálne nedostupné Zvoľte variant
Kód: 755111 755100 755105 Zvoľte variant
Značka: H2O COOL
€3,10 €7,70 €37,70 od €3,10 –50 % €1,55 €3,85 €18,85 od €1,55 €1,29 bez DPH €3,21 bez DPH €15,71 bez DPH od €1,29 bez DPH
Kategória: Domácnosť
39 disiclean antibacterial gel 0 05l
Akcia
€3,10 €7,70 €37,70 od €3,10 –50 %

Tekutý prípravok na hygienickú dezinfekciu rúk s baktericídnym a virucídnym účinkom podľa STN EN 14476 + A2 2020 ČSN EN 14476 + A2 2020.

Používa sa neriedený, vtiera sa do suchých rúk, neoplachuje sa vodou.

Hygienická dezinfekcia rúk
5 ml prípravku vtierať po dobu jednej minúty do suchých rúk až po zápästie.

Bezpečnosť a prvá pomoc
GHS02-55F

VAROVANIE

Výstražné upozornenia
H226 Horľavá kvapalina a pary.

Bezpečnostné upozornenia

Bezpečnostné upozornenia - všeobecné
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - prevencia
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Bezpečnostné upozornenia - odozva
P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Bezpečnostný list na stiahnutie TU

Späť do obchodu