S účinnosťou odo dňa 17.08.2020 je výhradným distribútorom výrobkov H2O COOL, disiCLEAN, PolyHMG na slovenskom trhu spoločnosť SILCO Slovenská republika s.r.o., ktorá zároveň prevzala prevádzkovanie e-shopu na stránke www.h2o-cool.sk.

Usádzanie vodného kameňa

Usádzanie vodného kameňa na stenách, schodíkoch a dne bazéna.

Príčina: vysoký výskyt iontov vápnika a horčíka, ktoré sa z vody zrážajú v podobe vodného kameňa.

Riešenie: skontrolujte pH a v prípade potreby ho upravte na požadovanú hodnotu. Podľa návodu na etikete aplikujte prípravok H2O OXI. Potom pridajte odstraňovač kovov a nepretržite filtrujte. Po 48 hodinách pridajte stabilizátor tvrdosti. Po 24 hodinách pridajte H2O FLOCK. V prípade nutnosti celý postup zopakujte.

V prípade, že sa nepodarí vodný kameň odstrániť vyššie popásaným spôsobom, je nevyhnutné ho po úplnom vypustení bazéna a s použitím prípravku na odstraňovanie vodného kameňa odstrániť na začiatku ďalšej sezóny.