Slovník pojmov

 

SLOVNÍK POJMOV

Čistenie

Čistenie je proces umývania povrchu za účelom odstránenia viditeľných nečistôt, mastnoty, špiny a prachu. Na čistenie sa používa voda a rôzne typy detergentov. Čistenie prispieva k odstráneniu určitého počtu mikroorganizmov, nezanecháva však povrch hygienicky čistý, resp. sterilný.

Detergent

Detergent je prípravok, alebo látka, ktorá má výrazné čistiace účinky a veľmi dobre rozpúšťa mastné látky, napr. saponát. Detergenty teda sú chemické čistiace prostriedky.

Dezinfekcia

Dezinfekcia je proces alebo činnosť, ktorej cieľom je likvidácia čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo nežiaducich mikroorganizmov. Používajú sa pri tom fyzikálne i chemické prostriedky.

PolyHMG

PolyHMG je revolučný viacúčelový dezinfekčný prípravok na báze dvoch aktívnych látok. Polymér - PHMG (Polyhexamethylen-guanidin chlorid) a N-alkyl (C12-C16) dimethyl benzyl ammonium chlorid, patriaci do skupiny kvarter amóniových zlúčenín, tzv. KAZ. Spojením týchto 2 látok vzniká roztok PolyHMG, ktorý má aj pri nízkych koncentráciách veľmi silný dezinfekčný účinok. Zo základnej látky PolyHMG sa vyrábajú všetky bezchlórové dezinfekčné prípravky H2O COOL.

Polymér

Polymér je látka pozostávajúca z molekúl jedného alebo viacerých druhov atómov alebo skupín spojených navzájom v tak veľkom počte, že rada fyzikálnych a chemických vlastností tejto látky sa nezmení pridaním alebo odobratím jednej alebo niekoľkých konštitučných jednotiek. Polyméry typicky vznikajú polymerizáciou alebo polykondenzáciou. Obvykle je ako „polymér" označovaný molekulový systém, zložený z veľkého počtu atómov, viazaných chemickými väzbami do dlhých reťazcov.

PHMG

PHMG je syntetický polyelektrolit na báze guanidinových väzieb. Jedná sa o novo vyvinutý viacúčelový katiónový polymér, ktorý sa používa ako dezinfekčný prostriedok – vysoko efektívny baktericíd, virucíd, fungicíd. Neobsahuje toxické látky a nie je dráždivý. Úspešne sa používa v zdravotníctve, textilnom priemysle, potravinárskom priemysle a v oblasti úpravy a hygienického zabezpečenia vôd a povrchov.

Kvartérne amóniové zlúčeniny  (KAZ)

Kvartérne amóniové zlúčeniny sú najdôležitejšou skupinou povrchovo aktívnych látok, ktoré vykazujú silné dezinfekčné účinky. Od klasických mydiel sa líšia tým, že aktívnou časťou molekuly je katión, preto sa tiež nazývajú katiónaktívne alebo invertné mydlá.

Správna hodnota pH

Udržiavanie správnej úrovne pH je jeden z najdôležitejších faktov pri údržbe vody. Ideálna hodnota pH pri použití bezchlórovej dezinfekcie je 6,8 – 7,2. Pokiaľ je pH bazénovej vody vyššie alebo nižšie ako je táto hodnota, dochádza k zníženiu účinnosti a následnej vyššej spotrebe dezinfekčných prostriedkov, vylučovaniu solí, vzniku vodného zákalu, korózii kovových častí, blednutiu farieb plastov a fólií v bazéne. Kyslá voda s nízkym pH (pH ˂ 6,5) môže poškodzovať materiály v bazéne alebo dráždiť oči, pokožku a sliznicu pri kúpaní . Zásaditá voda s vysokým pH (pH ˃7,5 ) spôsobuje usadzovanie nečistôt, potom často vznikajú vodné riasy a zákaly. Voda s vysokým pH je ideálnym prostredím na vznik rias a množenie mikroorganizmov.

Tvrdosť vody

Tvrdosť vody určuje obsah rozpustených minerálov vo vode. Sú to najmä oxid horečnatý , vápenatý a tiež uhličitany, sírany, mangán a ióny železa. Voda v bazéne by nemala byť extrémne tvrdá, pretože potom dochádza ku znižovaniu účinnosti bezchlórových dezinfekčných prostriedkov a tiež usadzovaniu vodného kameňa na stenách a v potrubí bazéna. Vodný kameň je ideálnym prostredím pre množenie mikroorganizmov a rias.

Ideálna odporúčaná hodnota tvrdosti vody v bazéne je stredne tvrdá voda, t.j. 8 - 14 dGH. V prípade, že je voda extrémne tvrdá, odporúča sa dávkovať stabilizátor tvrdosti, alebo 31% kyselina chlorovodíková. Problém s tvrdou vodou majú hlavne bazény napúšťané vodou zo studne (tvrdosť vody môže byť vyššia ako 40dGH).

Dezinfekcia vody a likvidácia rias

Voda sa pri vyšších teplotách kazí veľmi rýchlo – behom niekoľkých hodín sa v teplej, neupravenej, vode množia baktérie, kvasinky, plesne a riasy. Nezabezpečená voda je ideálnym prostredím pre vznik mikroorganizmov a možným zdrojom infekcie. Preto aj detské kúpaliská, kde sa voda mení každý deň, potrebujú dezinfekciu s algicídnym prípravkom na prevenciu vzniku a likvidáciu rias.

H2O POOL je kombinovaný dezinfekčný a algicídny prípravok, ktorý je na rozdiel od chlórových prípravkov vo vode stabilný – jeho koncentrácia sa mení veľmi pomaly. Voda ošetrená prípravkom H2O POOL je aj pri nedostatočnej cirkulácii bezpečná a kúpajúci majú istotu, že im nehrozia žiadne nebezpečenstvo.

Oxidácia vody

Oxidácia vody je chemický proces, ktorý pomáha odstrániť organické látky nachádzajúce sa vo vode. Každý človek zanesie pri vstupe do vody nejaké nečistoty (pot, krém, olej, moč a pod.) Pomocou oxidácie je možné počet týchto nečistôt znížiť, či dokonca ich úplne odstrániť. Po oxidácii ja voda čistejšia a jasnejšia. Oxidačný prípravok je vhodné aplikovať keď voda stratí iskru alebo sa začne tvoriť jemný zákal. Oxidácia je veľmi dôležitou súčasťou pri údržbe bazénovej vody a vyrieši problém s väčšinou vodných zákalov.

Vločkovanie

Všetky drobné nečistoty, ktoré nedokáže zachytiť filter, idú späť do bazéna a zostávajú vo vode . Voda sa kvôli tomu môže zdať zakalená a bez iskry. Polymérový vločkovač H2O FLOCK zaistí zoskupenie týchto drobných nečistôt do väčších celkov ( vločiek), ktoré sa následne zachytia vo filtri alebo klesnú na dno bazéna, odkiaľ sa dajú odstrániť bazénovým vysávačom. Voda sa cca po 12 hodinách po aplikácii viditeľne prejasní a získa potrebnú iskru. Nezabúdajte na pravidelné preplachovanie filtra, hlavne po použití vločkovača. Pozor na nadmerné používanie prípravku, ktoré môže spôsobiť vodný zákal. V takomto prípade je potrebné nariediť vodu v bazéne čistou vodou.

Filtrácia

Každý dlhodobo používaný bazén s väčším objemom by mal byť vybavený filtračným zariadením, ktoré filtruje bazénovú vodu a účinne ju vracia späť do bazénu. Dostatočný filtračný výkon by mal umožniť minimálne jednu výmenu celého objemu bazénu každých 24 hodín. Prúdenie pomáha účinnému rozmiešaniu dezinfekčných a ostatných prípravkov do celého objemu bazénu a zachytáva nečistoty. Odporúčaná doba filtrácie je 6 až 8 hodín podľa veľkosti bazéna a rýchlosti filtrácie. Filter je nutné preplachovať jedenkrát do týždňa, hlavne po použití vločkovača. Pravidelným preplachovaním filtra sa tiež zabezpečuje lepšia cirkulácia vody. Pri bazénoch nad 15 m³ je doporučené používať pieskové filtre, ktoré sú účinnejšie ako kartušové.