Úprava vody

 

POSTUP PRI ÚPRAVE BAZÉNOVEJ VODY A OPATRENIA PRED UVEDENÍM  BAZÉNU DO PREVÁDZKY

Napustenie bazéna čistou vodou

Pred uvedením bazénu do prevádzky je potrebné dôkladne vyčistiť celé vnútro bazéna, vrátane žľabov od usadenín, vodného kameňa a organických nečistôt.

Napustite bazén vodou a pustite filtráciu.

Upravte pH na hodnotu 6,8 -7,2. Skontrolujte tvrdosť vody, prípadne upravte na stredne tvrdú.

Nadávkujte šokovú dávku H2O POOL 300ml / 10 m³ vody priamo do bazénu pri pustenej filtrácii.

Po 24 hodinovej nepretržitej filtrácii je možné sa v bazéne kúpať.

 

Dopustenie zazimovaného bazénu z predchádzajúcej sezóny

Manuálne a dôkladne vyčistite všetky dostupné plochy v bazéne.

Dopustite bazén čistou vodou, upravte pH na hodnotu 6,8 -7,2. Skontrolujte tvrdosť vody, prípadne upravte na stredne tvrdú a zapnite filtráciu.

Nadávkujte H2O FLOCK v množstve 100 -150ml/ 10 m³ vody podľa stupňa  znečistenia.

Vysajte bazénovým vysávačom nečistoty zo dna bazénu. Pri zapnutej filtrácii pravidelne kontrolujte znečistenie filtru a pravidelne ho preplachujte .

Nadávkujte šokovú dávku H2O POOL 300ml / 10 m³ vody priamo do bazénu pri pustenej filtrácii.

Po 24 hodinovej nepretržitej filtrácii a odfiltrovaní nečistôt je možné sa v bazéne kúpať.

 

POČAS KÚPACEJ SEZÓNY (BAZÉN)

Pravidelné meranie a úprava pH – meranie vykonávajte minimálne raz za týždeň. Hodnoty pH je potrebné udržiavať v rozmedzí 6,8 – 7,2.

Vločkovanie – pravidelné používanie vločkovača H2O FLOCK zaistí dokonalé  zoskupenie drobných povrchových nečistôt do väčších celkov, ktoré je možné odfiltrovať alebo odstrániť bazénovým vysávačom. Potom je potrebné filter prepláchnuť – preprať.

Oxidácia vody – po odfiltrovaní nečistôt z bazénu nadávkujeme oxidačný prostriedok na báze aktívneho kyslíku H2O OXI. Ten zaistí zvýšenie hodnoty kyslíka vo vode, čím sa postará o dôkladné odstránenie organických nečistôt.

Dezinfekcia vody – po vyššie uvedených krokoch, nadávkujeme udržiavaciu dávku prípravku H2O POOL  podľa návodu.

 

PRECHOD Z CHLÓRU NA H2O COOL

Prebytočný chlór odstránime jednou z uvedených metód:

Neutralizácia chemickou cestou: Aplikujeme H2O OXI na základe doporučeného dávkovania na etikete. Po riadnom premiešaní je prebytočný chlór odstránený do 30 minút.

Čiastočná výmena vody v bazéne (cca 30% - 50%).

Zamedzenie dávkovania prípravku na báze chlóru po dobu 2 -3 dní pred plánovaným prechodom na bezchlórovú dezinfekciu H2O COOL (zapnutá cirkulácia je odporúčaná po celú dobu prečisťovania).

Ďalej postupujte podľa postupu ako počas kúpacej sezóny

Upozornenie :

Prípravky H2O COOL sa nesmú používať spoločne s prípravkami na báze chlóru! Počas dávkovania je potrebné mať spustenú cirkuláciu vody, aby sa dezinfekcia dobre premiešala a tak dostala do celého objemu bazéna. Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si pozorne prečítajte návod a informácie na etikete.

 

UVEDENIE VÍRIVEJ VANE DO PREVÁDZKY

Čistenie povrchu vírivej vane - pred uvedením vírivej vane do prevádzky je potrebné mechanicky vyčistiť celý priestor vírivej vane, vrátane žľabov, od usadenín, vodného kameňa a iných nečistôt.

Čistenie potrubia a vnútorných častí vírivej vane - Napustite vírivú vaňu čistou vodou a aplikujte prípravok H2O SPA CLEANER, dávkujte 200 ml/1m3(1000 L) priamo do vody. Zapnite filtráciu a všetky trysky a atrakcie. Nechajte takto pôsobiť 15-30 min. Potom vodu vypustite. 

Teraz je celá vírivá vaňa dôkladne vyčistená a vydezinfikovaná.

Napustite vírivú vaňu čistou vodou a zapnite filtráciu.

Upravte hodnotu pH na úroveň 6,8 - 7,2.

Nadávkujte H2O WHIRLPOOL (šoková dávka), aplikujte 200 ml/1m3(1000 L) priamo do vody pri zapnutej filtrácii.  Zapnite všetky trysky a atrakcie na dobu 15 - 30min, aby sa prípravok rovnomerne rozmiešal vo vode. Po poriadnom premiešaní vody sa je možné kúpať.

 

POČAS SEZÓNY (VÍRIVÁ VAŇA)

Pravidelné meranie a úprava pH - meranie vykonávajte minimálne 1x za týždeň, alebo po mimoriadnom zaťažení, resp. podľa potreby.  Hodnoty pH je potrebné udržiavať v rozmedzí  6,8 - 7,2.

Oxidácia vody - dávkujte oxidačný prípravok H2O CLEAR na báze aktívneho kyslíka. Ten zaistí zvýšenie hodnoty kyslíka vo vode, vodu prejasní a odstráni organické nečistoty a povlaky.

Dezinfekcia vody - vykonávajte aplikáciou prípravku H2O WHIRLPOOL až po upravení pH a oxidácii. Dávkujte 100ml/1m3(1000 L) priamo do vody pri zapnutej filtrácii.  Zapnite všetky trysky a atrakcie na dobu 15 - 30min, aby sa prípravok rovnomerne rozmiešal vo vode.

 

MOŽNÉ PROBLÉMY V PRIEBEHU SEZÓNY A ICH RIEŠENIE

Výskyt rias

Riasy môžu spôsobovať zelené, hnedé alebo nažltlé zafarbenie vody, klzké a mazľavé dno a steny bazéna. Často ich sprevádza nepríjemný zápach vody.

Možná príčina: Vysoké pH, vysoká teplota bazénovej vody, dažďová voda v bazéne, pele v ovzduší.

Odstránenie: Nadávkujte prípravok H2O POOL SHOCK, druhý deň dávkujte H2O OXI a následne H2O FLOCK. Dodržujte dávkovanie uvedené na etiketách výrobkov. Skontrolujte, či je zapnutá filtrácia.

Mŕtve riasy budú zachytené na filtri. Zvyšok rias odstráňte vysávačom.

Zákal

Bazénová voda nie je priezračná, môže mať mliečnu farbu, mierne nazelenastú. Bazén nemá iskru. Zakalenie môže mať viac príčin (prítomnosť minerálov, rias, organický zákal a i.)

  

PRÍČINA ODSTRÁNENIE
   
 Nízke pH, vysoké pH                                                    

 Upravte hodnoty prípravkami pH+ a pH-

 Veľký výskyt baktérií                                                       Dávkujte H2O POOL SHOCK
 Rozptýlenie jemných mechanických nečistôt               

 Dávkujte H2O FLOCK

 Rozptýlenie organických zlúčenín                                  Aplikujte šokovú dávku H2O OXI
 Nadmerné dávkovanie H2O FLOCK                              Zapnite filter na dobu 24 hodín, príípadne narieďte vodu
 Znížená funkcia filtračného zariadenia                         

 Filter preplachujte po dobu minimálne 15 min.                           V prípade nutnosti vymeňte pieskovú náplň.

 

Hnedá priezračná voda

Voda pravdepodobne obsahuje priveľa železa alebo mangánu.

Odstránenie: Skontrolujte pH a pri zapnutej filtrácii dávkujte H2O OXI. Po 48 hodinách pridajte stabilizátor tvrdosti. Po 24 hodinách dávkujte H2O FLOCK. Dodržujte dávkovanie uvedené na etiketách výrobkov.

Voda nie je jasná, chýba jej iskra

Voda je nedostatočne prekysličená.

Odstránenie: Skontrolujte pH a v prípade potreby ho upravte na požadovanú hodnotu (6,8 - 7,2). Dávkujte H2O OXI a H2O FLOCK podľa návodu na etiketách.

Priezračne zelená voda

Tento stav je pravdepodobne spôsobený vysokou koncentráciou medi.

Odstránenie: Skontrolujte pH a dávkujte H2O OXI, následne pridajte odstraňovač kovu. Nepretržite filtrujte a po 48 hodinách pridajte stabilizátor tvrdosti. Po ďalších 24 hodinách pridajte H2O FLOCK. Dodržujte dávkovanie uvedené na etiketách výrobkov.

Smaragdovo zelená voda

Mŕtve riasy sa vznášajú vo vode a nemožno ich odfiltrovať.

Odstránenie: Pridajte H2O FLOCK podľa návodu na etikete. Časť zhutnených rias vo forme vločiek sa zachytí vo filtri. Vločky, ktoré klesnú na dno bazéna, vysajte bazénovým vysávačom.

Čierne škvrny na stenách a dne bazéna

Voda bola napadnutá čiernymi riasami.

Odstránenie: Skontrolujte pH a v prípade nutnosti ho upravte na požadovanú hodnotu (6,8 - 7,2), dávkujte H2O OXI a následne H2O POOL SHOCK. Dodržujte dávkovanie uvedené na etiketách výrobkov. Po 24 hodinách pridajte H2O FLOCK. Mechanicky vyčistite dno a steny bazéna.

Mliečne biela voda

Voda obsahuje vysoké množstvo vápnika a horčíka.

Odstránenie: Skontrolujte pH a v prípade potreby ho upravte na požadovanú hodnotu (6,8 - 7,2), dávkujte H2O OXI. Po 24 hodinách pridajte odstraňovač kovov. Najmenej po 48 hodinách pridajte H2O FLOCK. Odporúčame preventívne použiť stabilizátor tvrdosti.

Mliečne zakalená voda môže znamenať aj výskyt baktérií a kvasiniek. Skontrolujte koncentráciu dezinfekcie H2O POOL, resp. WHIRLPOOL vo vode pomocou kvapkového testera. Ak sa vo vode dezinfekcia nenachádza, voda môže byť pokazená. V tom prípade dávkujte H2O POOL SHOCK.  

Usadzovanie vodného kameňa na schodíkoch a dne bazéna

Voda obsahuje vysoké množstvo vápnika a horčíka, ktoré sa z nej zrážajú vo forme vodného kameňa.

Odstránenie: Skontrolujte pH a v prípade nutnosti ho upravte na požadovanú hodnotu, následne dávkujte H2O OXI podľa etikety na výrobku. Pridajte odstraňovač kovov, nepretržite filtrujte. Po 48 hodinách pridajte stabilizátor tvrdosti. Po 24 hodinách pridajte H2O FLOCK. V prípade nutnosti postup zopakujte.

Ak sa nepodarí minerálne usadeniny odstrániť vyššie opísaným spôsobom je nutné vodný kameň odstrániť na začiatku ďalšej sezóny, po úplnom vypustení bazéna a s použitím prípravku na odstraňovanie vodného kameňa.

Korózia kovových častí

Voda má nízke pH.

Odstránenie: Zmerajte pH a v prípade nutnosti ho upravte na požadovanú hodnotu (6,8 - 7,2).

 

Vždy preventívne kontrolujte hodnotu pH a koncentráciu dezinfekcie H2O POOL, resp. WHIRLPOOL vo vode pomocou kvapkového testera.