Existuje nejaký automatický spôsob dávkovania?

Existuje nejaký automatický spôsob dávkovania?

 

Áno, zatiaľ je však možné použiť automatické dávkovanie iba na základe časovača. Automatické dávkovanie na základe vyhodnocovania koncentrácie H2O POOL (resp. WHIRLPOOL) neexistuje.