Teraz VÝPREDAJ - ZĽAVY AŽ DO 50 % na vybrané produkty. Vyberte si TU.

Neohodnotené

disiCLEAN ODOR NEUTRALIZER

(OSVIEŽOVAČ VZDUCHU)

Variant
Môžeme doručiť do:
31.5.2022
Skladom
Kód: 95/0-6
Značka: H2O COOL
€8,50 €7,08 bez DPH
Kategória: Domácnosť

Je vyrobený na základe novodobej nano bio technológie. disiCLEAN ODOR NEUTRALIZER sa odlišuje od bežných osviežovačov tým, že zápach neprekrýva, ale účinne rozkladá a likviduje molekuly zápachu. 

Prostriedok odstraňuje nepríjemný zápach zo živočíšnej a priemyselnej výroby, v telocvičniach a športoviskách, z biologických surovín a odpadov, v potravinárskom priemysle a tiež neutralizuje zápach zo spálenín a cigariet.

Prípravok sa veľmi dlho drží v priestore vďaka rovnakej hmotnosti ako má vzduch, a tak maximalizuje svoju širokospektrálnu účinnosť.

Nezanecháva žiadne škvrny ani stopy, dlho a príjemne vonia a je šetrný k životnému prostrediu. Je ekonomický na spotrebu.

Bezpečnosť a prvá pomoc

NEBEZPEČENSTVO
GHS07-55FGHS02-55F

Nebezpečné látky
3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol
citrál
Helional
Citronellal
2-Methyl-undekanal
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-karbaldehyd
1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl) cyklohexén

Výstražné upozornenia
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

Iná nebezpečnosť
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení

Bezpečnostný list na stiahnutie tu

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole:

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie