S účinnosťou odo dňa 17.08.2020 je výhradným distribútorom výrobkov H2O COOL, disiCLEAN, PolyHMG na slovenskom trhu spoločnosť SILCO Slovenská republika s.r.o., ktorá zároveň prevzala prevádzkovanie e-shopu na stránke www.h2o-cool.sk.
Neohodnotené

disiCLEAN ODOR NEUTRALIZER

(OSVIEŽOVAČ VZDUCHU)

Variant
Môžeme doručiť do:
29.9.2020
Skladom
Kód: 95/0-6
Značka: H2O COOL
€7,70 €6,42 bez DPH
Kategória: Domácnosť

Je vyrobený na základe novodobej nano bio technológie. disiCLEAN ODOR NEUTRALIZER sa odlišuje od bežných osviežovačov tým, že zápach neprekrýva, ale účinne rozkladá a likviduje molekuly zápachu. 

Prostriedok odstraňuje nepríjemný zápach zo živočíšnej a priemyselnej výroby, v telocvičniach a športoviskách, z biologických surovín a odpadov, v potravinárskom priemysle a tiež neutralizuje zápach zo spálenín a cigariet.

Prípravok sa veľmi dlho drží v priestore vďaka rovnakej hmotnosti ako má vzduch, a tak maximalizuje svoju širokospektrálnu účinnosť.

Nezanecháva žiadne škvrny ani stopy, dlho a príjemne vonia a je šetrný k životnému prostrediu. Je ekonomický na spotrebu.

Bezpečnost a první pomoc

NEBEZPEČÍ

GHS07-55FGHS02-55F

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateliBezpečnostní list ke stažení zde

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: