Koronavírus

Koronavírusy sú vírusy, prenášajúce sa medzi zvieratami. Vylúčený nie je ich prenos zo zvieraťa na človeka a následne z človeka na človeka. Spôsobujú ochorenia s rôznou závažnosťou. Väčšinou sa jedná o nezávažné hnačkové alebo respiračné ochorenia s postihnutím horných dýchacích ciest.

220px-2019-nCoV-CDC-23312_without_background

Veľkosť koronavírusov je cca 120 nm a preto vás CHIRURGICKÉ RÚŠKO PRED NIMI NEOCHRÁNI. Účinné sú iba respirátor, resp. masky s triedou ochrany FFP3 a ochrannými okuliarmi.

Z minulosti poznáme epidémie spôsobené koronavírusmi, SARS a MERS.

SARS

  • Celosvetovo nakazených: cca 8000.
  • Úmrtnosť: 10%.

MERS

  • Celosvetovo nakazených: cca 1300.
  • Úmrtnosť: 37%.

Nový typ koronavírusu, ktorý spôsobuje horúčky a dýchacie ťažkosti môže byť smrteľný. Označuje sa covid-19, alebo Wuhan koronavírus (podľa miesta epicentra).

  • Aktuálna štatistika COVID-19 (ku 20.2.2020):

Celosvetovo nakazených: cca 76000. Úmrtnosť: 2-3%. Online update o počte nakazených a priebehu epidémie nájdete na tomto odkaze: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Z údajov, ktoré sú zatiaľ k dispozícii vyplýva, že vírus nie je taký smrteľný, ako predošlé epidémie, šíri sa však jednoduchšie. Panika rozhodne nie je na mieste. K rýchlemu prenosu prispieva fakt, že človek je infekčný už inkubačnej dobe (teda v čase keď nevykazuje žiadne príznaky) tá môže trvať až 14 dní.

Príznaky koronavírusu covid-19:

  • horúčka
  • kašeľ
  • ťažkosti s dýchaním

K prenosu dochádza najmä kvapôčkami pri kýchaní, reči, kašlaní, ale aj priamym kontaktom. Diagnostika je laboratórna. Účinná terapia zatiaľ neexistuje. Liečba je symptomatická (podporná).

V našich zemepisných šírkach bude situáciu komplikovať nastávajúca chrípková sezóna. Chrípka má totiž veľmi podobné klinické príznaky ako infekcia spôsobená koronavírusom. Nie každá horúčka a kašeľ bude preto automaticky znamenať chorobu z Wuhan. V súvislosti s novým koronavírusom bolo doteraz zo Slovenska zaslaných na laboratórnu diagnostiku vzorky od 13 osôb, ktoré mali cestovateľskú anamnézu a klinické symptómy. Všetky boli negatívne.

K dispozícii je usmernenie Hlavného hygienika SR na stiahnutie "TU".

Netreba však podceniť prevenciu, ktorá spočíva najmä v dodržiavaní zvýšeného hygienického režimu. Používanie dezinfekčného gélu a antibakteriálneho mydla je v tomto ročnom období opodstatnené.


Odporúčame naše SADY NA DEZINFEKCIU A OSOBNÚ HYGIENU: 2019-nCoV prevencia:

 


Ďalšie informácie:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

http://www.uvzsr.sk/

https://en.wikipedia.org/wiki/Novel_coronavirus_(2019-nCoV)

https://www.uvex-safety.sk/sk/vedomosti/normy-asmernice/masky-na-ochranu-dychacich-organov/vysvetlenie-tried-ochrany-ffp/